Veelgestelde vragen: aanstellingskeuring

0
 

Laatste update 8 april 2002

Een werknemer met een jaarcontract treedt in dienst bij een bedrijf. Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit veel beeldschermwerk. De arbodienst heeft bij de aanstelling telefonisch een aantal vragen gesteld. Eén van deze vragen is of hij eerder last heeft gehad van zijn ogen. De werknemer antwoordt hierop dat dit niet het geval is.
Na een paar maanden blijkt dat de werknemer moeite heeft om de hele dag naar het beeldscherm te kijken en last heeft van hoofdpijn. Hij meldt de bedrijfsarts dat dit misschien komt doordat hij 16 jaar geleden een oogcorrectie heeft gehad. Nu verwijt de arbodienst hem het onjuist beantwoorden van vragen bij de aanstelling en wil de werkgever een ontslagprocedure starten. De arbodienst vraagt toestemming aan de werknemer om zijn medisch dossier te overhandigen aan de bedrijfsjurist. Wat moet de werknemer doen?

Ten eerste mag in het kader van de wet op de medische keuringen geen aanstellingskeuringen meer uitgevoerd worden. Ook niet telefonisch. Alleen als er sprake is van direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de keurling of derden mogen een aantal vragen gesteld worden. Bijvoorbeeld de vraag of een buschauffeur last heeft van epilepsie. Voor beeldschermwerk mogen geen vragen gesteld worden. Daarnaast heeft de werknemer nooit eerder en ook niet bij bij beeldschermwerk last gehad van zijn ogen. Hij heeft te goeder trouw de vraag beantwoord. Ons advies is dan ook om geen toestemming te geven om het medisch dossier te overhandigen aan de bedrijfsjurist.

Vraag het dossier op om te kijken wat daarin staat en neem contact op met FNV Ledenservice voor rechtsbijstand.