Intropagina

0

logo_fnv-8309945

bt_pijl4_n-4649435

Dit gesprek lijkt de goede kant op te gaan. De baas probeert zich verschillende keren te verschuilen achter algemeenheden, maar wordt evenveel keren terug bij de les geroepen. Het resultaat is dat het probleem op tafel ligt en dat ook het belang van de baas zelf bij de oplossing van het probleem duidelijk is. Dat is al heel wat, maar ook weer niet voldoende om de werkdruk echt te verminderen. Betrek de baas bij het formuleren van oplossingen en haal zo nodig tips van de arbodienst of de afdeling p&o.