Intropagina

0

logo_fnv-9787077

bt_pijl4_n-9721703

Het kan geen kwaad als de baas weet dat je flinke last hebt van een hoge werkdruk. Afhankelijk van de cultuur in het bedrijf mag dat ook best emotioneel onder woorden worden gebracht. Ook algemene kwalificaties hoeven niet uit de weg te worden gegaan. Het is wel de vraag hoe effectief dat is, hoewel het soms oplucht en het – zoals hierboven al opgemerkt – nuttig is als de ernst van de situatie duidelijk wordt. Belangrijker is natuurlijk om een strategie te ontwikkelen die leidt tot een verlaging van de werkdruk. Het helpt enorm als de baas van dat belang zelf overtuigd raakt. Probeer hem/haar te wijzen op het eigen belang om dit probleem aan de orde te stellen. Hoe zit het met verloop van personeel, klachten over de service en de kwaliteit, de veiligheid in het bedrijf en het ziekteverzuim? Mocht dit allemaal niet helpen probeer dan medestanders te zoeken in collega’s, de ondernemingsraad of de arbo-arts.