Intropagina

0

logo_fnv-8777442

bt_pijl4_n-9994288

Dit gesprek was bijna flink uit de hand gelopen. Dat is niet altijd erg. Soms kan het nuttig zijn om de werkgever te laten merken dat de problemen je tot hier zitten. Anderzijds heb je de werkgever ook nodig bij het bedenken en invoeren van oplossingen. In die zin is het nuttig om in gesprek te blijven en heeft dit gesprek toch een goede wending gekregen. Het is nog spannend hoe het nu verder gaat. Als het uiteindelijk duidelijk is dat de baas toch niets wil, kan het verder opvoeren van de druk soms effect sorteren, zeker wanneer je medestanders in de afdeling kunt mobiliseren. Probeer je dan dáár op te richten, om vervolgens gezamenlijk de baas in de goede richting te duwen. En als ook dat niet lukt, probeer dan de ondernemingsraad of vakbond in te schakelen