Intropagina

0

logo_fnv-8074151

bt_pijl4_n-7628343

Dit gesprek heeft niet geleid tot consensus. Helaas komt het nog te vaak voor dat werknemers totaal geen gehoor krijgen bij de directe baas. In die gevallen, met name als keer op keer blijkt dat de directe baas onwillig is, heeft de werknemer nauwelijks een andere oplossing dan de confrontatie aan te gaan. Bij een dergelijke strategie is een eerste stap om medestanders te vinden in de afdeling. Zijn er collega’s die ook aan de werkdruk onderdoor dreigen te gaan? Zijn er gevallen van mensen die in het verleden langdurig ziek zijn geweest. Hoe zit het met klachten van (interne of externe) klanten. Wat is de opstelling van de ondernemingsraad. Is het een idee om eens met de arbo-arts te gaan praten. Voor eventuele verdere tips raadpleeg de vgwm-telefoon van FNV Bondgenoten (030-2738738 op werkdagen van 9.00 u tot 13.00.u).