Intropagina

0

logo_fnv-9812604

bt_pijl4_n-9113919

Het komt heel vaak voor dat discussies over hoge werkdruk door de leidinggevende worden afgewimpeld. Het is zaak om als werknemer de baas geen ‘ontsnappingsroute’ te gunnen. Dat is in deze dialoog goed gedaan. Check eerst of de baas bereid is serieus op de problemen in te gaan. Betrek hem dan zoveel mogelijk bij de oplossingen. Soms kan kwaadheid effect sorteren, al is het alleen maar om te laten zien dat de zaak je hoog zit.