Intropagina

0

logo_fnv-2291966

bt_pijl4_n-8213248

Aan het einde van dit gesprek staan beide partijen nog loodrecht tegenover elkaar. Je bent consequent gebleven door de baas te blijven houden aan zijn/haar verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen. De baas daarentegen wil zich nogal eens verschuilen achter al te algemene opmerkingen. Het kan geen kwaad als de baas weet dat je flinke last hebt van een hoge werkdruk. Afhankelijk van de cultuur in het bedrijf mag dat ook best emotioneel onder woorden worden gebracht. Het verder opvoeren van de druk kan soms effect sorteren – zeker als het duidelijk is dat de baas toch niets wil – wanneer je medestanders in de afdeling kunt mobiliseren. Probeer je dan daar op te richten om gezamenlijk de baas in de goede richting te duwen. En probeer als dat niet lukt de ondernemingsraad of vakbond in te schakelen.