Intropagina

0

logo_fnv-5459876

bt_pijl4_n-2813416

Dit gesprek heeft geleid tot kwaadheid aan beide kanten terwijl er niets verandert aan de werksituatie. Het is natuurlijk wenselijk om de baas in te lichten over de problemen. De vraag is vervolgens hoe je een gevoelige snaar bij de baas kan raken. Mocht die niet zijn te vinden zit er waarschijnlijk niets anders op dan om derden (collega’s, de ondernemingsraad of de arbo-arts) te mobiliseren dan wel (inderdaad) de zaak op zijn beloop te laten.