Intropagina

0

logo_fnv-1159301

bt_pijl4_n-8750231

Inderdaad is het zo dat beter actie kan worden ondernomen dan een passieve houding aan te nemen bij een dreigende situatie. De vraag is wel of de baas er nu van overtuigd is dat maatregelen geboden zijn.Probeer in het vervolg meer feiten en argumenten aan te dragen. Wijs de baas op het eigen belang als er dingen mis dreigen te gaan.