Intropagina

0

logo_fnv-6649062

bt_pijl4_n-3885962

De baas lijkt niet echt gemotiveerd om met je mee te denken. Daarom is het de vraag of het verstandig is om op het einde de bal terug te kaatsen. Overigens is het wél belangrijk over te brengen dat er het nodige mis dreigt te gaan in de productie of dienstverlening. Probeer in het vervolg deze problemen preciezer in kaart te brengen.