Intropagina

0

logo_fnv-1153632

bt_pijl4_n-5985653

Dit gesprek heeft opgeleverd dat er een signaal is afgegeven. Verder blijft er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of de baas echt geïnteresseerd is om iets aan de problemen te doen. Probeer in het vervolg de problemen preciezer in kaart te brengen en wijs de baas op ongewenste gevolgen voor het bedrijf.