Intropagina

0

logo_fnv-2979754

bt_pijl4_n-3107811

Dit gesprek heeft weinig meer opgeleverd dan een klein signaal naar de baas. Het is van belang om minder onzeker en aarzelend n het gesprek te zijn. Bereid je voor op tegenargumenten. Wijs de baas op het eigen belang als er dingen mis dreigen te gaan. Zet desnoods de argumenten op papier. Of benader de ondernemingsraad in het bedrijf.