Het Digitale Archief vaan de arbosite

0

Laatse update: 13 februari 2004


Items die op deze pagina terecht komen worden niet meer onderhouden! Dus ook de links niet!

2002/2
2002/1
2001/2
2001/1

2000/2

november 2000: Dossiers ‘Elektro-magnetische straling’ en ‘arboconvenanten’ opgefrist
30/10/2000: Werk mee aan de FNV-enquête over de arbeidstijdenwet
27/9/2000: Nieuwe versie beeldschermtachograaf gelanceerd: op 26 september is tijdens een RSI-congres in Den Haag de nieuwe verbeterde versie van de Beeldschermtachograaf gelanceerd. De nieuwe versie voorziet o.a. in meer mogelijkheden om de tachograaf als preventie- en reïntegratie-instrument te gebruiken, en beschikt bovendien over extra opties om het systeembeheerders makkelijk te maken de tachograaf via het netwerk beschikbaar te stellen. Een versie die daarnaast centrale opslag en analyse van data mogelijk maakt verschijnt binnenkort.
Omdat het op de markt brengen van softwarepakketten niet tot de kerntaken van FNV Bondgenoten hoort is een samenwerkingsovereenkomst met FullMoon Humatics (de ontwikkelaars van de software) gesloten. Vanaf nu verzorgt Full Moon de marketing, verkoop en ondersteuning van de Beeldschermtachograaf. Daartoe is een speciaal op de tachograaf gerichte internetsite in het leven geroepen: www.beeldschermtachograaf.nl
Meer informatie o.a. in het persbericht.
11/9/2000: Complete arbowetgeving online: op de arbosite van de vakcentrale FNVstaat sinds kort de complete arbowetgeving online.
De volledige Arbowet 98 inclusief Memorie van Toelichting, het Arbobesluit, de Arboregeling, de Arbobeleidsregels, alle bijlagen, de subsidieregelingen plus een uitgebreide trefwoordenindex. Met als extraatje de volledige text van de Wet op de Ondernemingsraden. Helemaal bijgewerkt tot 1 januari 2000. Precies zoals in de gedrukte versie van “Het compleet arbo-regelgevingboek” (ca. 700 pagina’s plus CD-ROM), dat de FNV met Uitgeverij Kerckebosch heeft uitgebracht. Dit boek met CD-ROM is online bij Uitgeverij Kerckebosch te bestellen voor Fl. 85,-.
11/9/2000: Leidinggeven in Nederland kan stukken beter: onderzoek van FNV Bondgenoten onder 1350 vakbondskaderleden wijst uit: 75% heeft geen positief oordeel over hun leidinggevende. Slechts 27% van de respondenten ziet de eigen leidinggevende als ‘coach’, het merendeel benoemt de leiding negatief: ‘politie-agent’, ‘geeft geen leiding’ enz. Dit is des te opvallender omdat bijna een kwart van de ondervraagden (22%) zelf leidingevende is. Bijna de helft van de responden geeft aan dat leidinggevenden niet objectief kunnen oordelen over de prestaties vanwerknemers. Het grootste deel voert geen functioneringsgesprekken en heeft moeite met het geven van waardering over het werk van anderen.

Zie verder: de brochure ‘De Baas: Bondgenoot of Bullebak’, die FNV Bondgenoten over dit onderwerp heeft uitgegeven.


Verder is ook het onderzoeksrapport zelf te downloaden (Word-document, 416 kB).
24/7/2000: Niet alleen de arbosite van FNV Bondgenoten is vernieuwd. Kijk ook eens naar het arbo-deel van de FNV site en naar de webstek (zo noemen ze dat in Vlaanderen) van FNV Bureau Beroepsziekten
20/7/2000: Eén derde van werknemers heeft te maken met agressie op het werk.
Onderzoek van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook: dossier pesten, agressie, sexuele intimidatie op de arbosite van FNV Bondgenoten
6/7/2000: SP doet voorstellen voor bestrijden RSI
In het gebouw van de tweede kamer presenteerde de SP op 6 juli haar voorstellen. Op deze site is het betreffende SP-rapport te lezen. Uit een in opdracht van de SP gehouden Nipo-enquête blijkt dat 70% van de werknemers instrumenten als de beeldschermtachograaf van FNV Bondgenoten positief beoordeelt. 60% vindt bovendien dat een wettelijke verplichte registratie van beeldschermwerk wenselijk is.

2000/1

juni 2000: FNV Bondgenoten verontrust over stijgend aantal ongevallen in de industrie: persbericht
juni 2000: Staatssekretaris Hoogervorst niet bereid tot nader onderzoek naar oorzaak toegenomen aantal arbeidsongevallen. FNV Bondgenoten start eigen onderzoek. Zie het ‘Dossier Arbeidsongevallen’
mei 2000: Arboconvenant Werkdruk in de horeca
24 mei 2000: Ernstige gezondheidsproblemen werknemers metaalindustrie Werknemers in de metaalindustrie hebben ernstige problemen met hun gezondheid als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek van FNV Bondgenoten blijkt dat naar schatting 4,7 % van de werknemers in de metaalindustrie klachten heeft die duiden op OPS, het Organisch Psycho Syndroom. OPS is een ernstige vorm van hersenbeschadiging die veroorzaakt wordt door blootstelling aan organische oplosmiddelen.

Op deze site het persbericht en het complete rapport, in pdf formaat (leesbaar met behulp van Adobe Acrobat Reader).


mei 2000: Nu ook sectorinformatie arboconvenanten
In veel bedrijfstakken wordt hard gewerkt aan arboconvenanten. Convenanten zelf zijn inmiddels afgesloten in de thuiszorg en kinderopvang. In de meeste andere sectoren bevinden de gesprekken zich thans in de ‘voorbereidende fase’. Wel zijn in een aantal bedrijfstakken al ‘intentieverklaringen’ afgesloten. De arbosite van FNV Bondgenoten volgt de ontwikkelingen in de sectoren die onder het werkgebied van de bond vallen.
14 oktober 1999:
 
Nederlands deel Europees Informatiesysteem Arbeidsomstandigheden officieel op het web.
Vanaf 14 oktober is de website van het Nederlandse deel van het Europese Informatiesysteem voor Arbeidsomstandigheden in de lucht. Een samenwerkingsprojekt van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO Arbeid en FNV De website biedt onder andere: 
– arbo wet- en regelgeving (Nederlands en Europees) 
– overzicht gecertificeerde arbodiensten 
– teksten van arbo convenanten 
– arbo-aktiviteiten in bedrijfstakken 
– een arbo-adressengids 
– overzicht en korte inhoud van arbo-informatiebladen 
Voor een deel van de informatie is de Adobe Acrobat Reader noodzakelijk (gratis te downloaden) 
Zie ook: European Agency for Safety and Health
(14/10/99)
februari 2000: Medewerker FNV Bondgenoten gepromoveerd op werkdruk:
Persbericht
Samenvatting

1999/2

december 1999:Brochure over oplosmiddelen en OPS
FNV Bondgenoten heeft een brochure uitgebracht over de gevaren van oplosmiddelen en de ziekte OPS. In eerste instantie gericht op werknemers in de garages en autoschadebedrijven, maar ook voor anderen zeer informatief. De tekst vindt u nu ook integraal op deze site.
Altijd nuttig…De arbotelefoon voor kaderleden, VGWM-commissies en bestuurders van FNV Bondgenoten voor vragen over arbeidsomstandigheden en milieu. Iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 uur. Tel: 030-2738738. Fax 030-2738690 o.v.v. arbotelefoon. E-mail: klik hier

pijltop-1563908 Terug naar top van pagina