Aanpak werkdruk in arboconvenanten

0

knop1_vgwm-8780783

Laatste update: 27jan01

Sinds 1999 werken overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties driftig aan het tot stand brengen van arboconvenanten voor een groot aantal bedrijfstakken.

Omdat ‘werkdruk’ in een groot aantal sectoren een ernstig probleem is, zijn er inmiddels heel wat convenanten waarin afspraken over werkdruk zijn gemaakt of gaan worden. De bedoeling van de regering is om in 5 jaar tijd het aantal werknemers dat last heeft van een te hoge werkdruk, met 10 procent omlaag te brengen.

Een paar sectoren waar werkdruk op de agenda van het convenantenoverleg staat (of al is afgesproken):