Werkdrukinstrument HBD

0

Werkdrukinstrument HoofdBedrijfschap Detailhandel

Dit instrument is voor het HBD ontwikkeld door TNO-Arbeid. Dat betekent o.a. dat de door TNO gehanteerd definitie van werkdruk en het daaraan verbonden werkdrukmodel aan de basis van dit instrument liggen. TNO onderscheidt 6 oorzaakcategorieën, die specifiek voor de detailhandel op basis van vooronderzoek zijn bepaald:

 1. werkeisen
 2. artikelen/ goederen
 3. informatie/ communicatie
 4. bewerkingen/ handelingen
 5. werkorganisatie
 6. personeelsbezetting (kennis, vaardigheden, aantal)

Gericht op het blootleggen van de van toepassing zijnde oorzaken, worden achttal typerende werdsdruksituaties omschreven, en via een beslisschema teruggevoerd op oorzaken, en vertaald naar mogelijke oplossingen, waarbij ‘bespreekbaar maken’ een sleutelwoord is.

Voornaamste voordelen:

 • instrument hanteerbaar zonder automatiserings- of deskundige ondersteuning
 • toegesneden op de bedrijfstak en m.n. op kleinere bedrijven: werkt vanuit herkenbare werkdruksituaties en op de bedrijfstak toegesneden oorzaakcategorieën
 • goedkoop (want gratis)

Voornaamste nadelen:

 • stelt hoge eisen aan de bespreekbaarheid van de problematiek in de organisatie en aan communicatieve vaardigheden
 • is geen echt meetinstrument, in de zin dat het ‘meet’ of de werkdruk hoog of laag is