Werkdrukdefinities

0

1

Quick Scan en Nova Weba: Werkdruk is de toestand die ontstaat wanneer medewerkers structureel niet kunnen voldoen aan de kwantitatieve of kwalitatieve normen, en niets kunnen of mogen veranderen aan de problemen of storingen die daarvan de oorzaak zijn, noch aan de normen, noch aan de bezetting