Arbosite FNV Bondgenoten : burnout

0

Doel is om patiënten, werknemers, werkgevers, hulpverleners en andere professionals te ondersteunen bij aanpak en preventie van stressgerelateerde klachten zoals burn-out.

In 2001 begon de FNV het project ‘werkdruk de baas’. Dat resulteerde in een website, een burn-out informatielijn en een patiëntenvereniging. De vakcentrale zocht contact met werkgevers en professionals om samen te werken. Deze onderdelen zijn nu ondergebracht bij een onafhankelijk orgaan dat sinds maandag de naam Stichting Kenniscentrum Werkbeleving draagt. In de raad van toezicht zijn zowel werknemers- als werkgeversorganisaties vertegenwoordigd. Het bureau is in Groningen gevestigd.

Kerntaken zijn het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie over werkdruk, stress en burn-out en aanverwante onderwerpen. Het kenniscentrum vertaalt de verzamelde kennis en ervaring in praktisch bruikbare informatie en instrumenten voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is een netwerk opgezet om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te stimuleren.

Het kenniscentrum biedt niet alleen hulp bieden als er al klachten zijn, maar wil ook een actieve bijdrage leveren aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten en burn-out. De verzamelde kennis en ervaring wordt gebruikt om van te leren en om te zoeken naar mogelijkheden om stressgerelateerde klachten te voorkomen. Samen met de doelgroepen wil het KCW tot een integrale preventieve aanpak komen van werkstress en burn-out.

Om deze vernieuwing kracht bij te zetten is de website www.werkdrukpreventie.nl vernieuwd.

De site geeft informatie over de verschillende fasen die men doorloopt als men buiten het arbeidsproces dreigt te raken en zet op een rij wat de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer zijn.

Hij gaat tevens in op de meest gestelde vragen over arbeidsongeschiktheid en behandelt ook een stappenplan voor zowel werkgever als werknemer.

Op 24 februari 2003 presenteert het kenniscentrum een instrument dat zowel werkstressoren als energiebronnen meet. Dit instrument kan naast de signaleringsfunctie een preventieve functie vervullen.

Terug naar top pagina