Werkdruk: stappenplan en tips

0
  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk dus vooraf na wat je precies aan de orde wilt stellen en hoe. Bespreek het zo mogelijk met collega’s. Kijk ook nog eens goed naar je eigen argumenten. Welke tegenargumenten verwacht je, en hoe ga je daarop reageren. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je tijdens het gesprek niet met de mond vol tanden komt te staan. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je het gesprek als redelijk mens kunt voeren, en niet met de staart tussen de benen afdruipt of in een woede-aanval laat ontaarden.
    Denk ook vooraf na wat je met het gesprek wilt bereiken: alleen een luisterend oor, of duidelijke maatregelen om de situatie te verbeteren. Zoja, welke maatregelen zijn dan nodig?

  • Kun je het probleem alleen af, of is het zinnig het ook aan de orde stellen bij vakbond of ondernemingsraad. Of in het werkoverleg. Vaak is het aan te raden er eerst in eigen kring of met je leidinggevende over te praten. En misschien kom je dan wel samen tot de conclusie dat het tijd is om de bond of de OR erbij te halen…
  • Te hoge werkdruk is een probleem. Voor jou, omdat je je werk niet af krijgt. Omdat je teveel uren moet maken. Omdat je er gestresst en op den duur ziek van wordt. Maar vaak ook voor het bedrijf. Want: * te hoge werkdruk leidt tot kwalitatief minder werk, en klagende klanten * te hoge werkdruk tast de motivatie en op den duur ook de produktiviteit aan * te hoge werkdruk leidt tot extra kosten in de vorm van ‘herstelakties’ voor gemaakte fouten, hogere verzuim- en zelfs WAO-kosten voor het bedrijf * te hoge werkdruk leidt ertoe dat het bedrijf ‘van dag tot dag’ leeft: je hebt de tijd niet om na te denken over de lange termijn aktiviteiten en plannen, over nieuwe produktmogelijkheden, of over mogelijkheden om het werk anders en beter te doen. Waar dat toe leidt zie je soms in ziekenhuizen of onderwijsinstellingen: iedereen is druk druk druk, maar of met het altijd zo verstandig aanpakt, en of al die (vaak administratieve) aktiviteiten nu allemaal nodig zijn…daar kun je soms vraagtekens bij zetten Laat dat in het gesprek met je leidinggevende goed naar voor komen: te hoge werkdruk is slecht voor de werknemers, maar op den duur ook voor het bedrijf zelf.
  • Met een in alle rust gevoerd gesprek, waarin argumenten voorop staan en je probeert elkaars invalshoek te begrijpen kom je vaak het verst. Streef – daar waar mogelijk(en dat is helaas niet altijd het geval) – naar een zogenaamde ‘win-win’ situatie