Dossier verzuim en reïntegratie

0
Het dossier “verzuim en reïntegratie” op deze website is opgeheven, omdat alle informatie op dit terrein te vinden is op de website van FNV Bondgenoten. Deze vindt u hier.

De discussie rond ziekte en verzuim wordt sinds 2003 sterk overheerst door het op alle mogelijke (en onmogelijke) manieren terugdringen van de WAO-instroom. Naast de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetgeving – zeg maar de opvolgers van de WAO – speelt ook de Wet Verbeterde Poortwachter een grote rol. Deze wet beoogt werknemer en werkgever te activeren als het gaat om beperken van verzuim en snelle terugkeer naar werk.Meer u tekst en uitleg over ziekteverzuim en reïntegratie vindt u op de website van bondgenoten. Klik hier. Preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie en inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid vormen. een keten. FNV Bondgenoten spreekt in dit verband over de noodzaak van een integrale ketenbenadering. Uitgangspunt bij de inrichting van de ketenaanpak is dat wordt voorkomen dat werknemers uitvallen. Er moet worden geïnvesteerd in preventieve maatregelen om mensen daadwerkelijk in het arbeidsproces te kunnen houden. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in reïntegratiemiddelen om mensen op een goede manier (terug) te begeleiden naar werk. Maar omdat niet iedereen in staat is om zelf een inkomen te verdienen, moeten we tevens zorg te dragen voor een mate van inkomenszekerheid.
Voor meer informatie over FNV Bondgenoten en de ketenaanpak, klik hier.