Arbosite FNV Bondgenoten : resultaten meldweek Poortwachter

0
Laatste update: 12 september 2003

In de praktijk zijn er wel nog problemen. Zo komt de oproep voor de bedrijfsarts bij veel zieken pas na 14 dagen, en is het verplichte plan van aanpak bij slechts een kwart van de werknemers op tijd.

Meer dan de helft krijgt zelfs helemaal geen plan. Verder wordt van werknemers nogal wat assertiviteit verwacht, terwijl een zieke dat niet altijd kan opbrengen.

Ander knelpunt blijkt het verstrekken van dossiers door werkgever en Arbo-dienst. Een werknemer die na 8 maanden nog steeds geen uitzicht op werkhervatting heeft, moet een WAO-aanvraag indienen. Daarvoor moet hij zijn complete dossier inleveren bij de UWV, inclusief de verslagen van werkgever en Arbo-dienst. In veel gevallen krijgt de werknemer die niet. Overigens wordt het verslag meestal toch goedgekeurd.

Bij de melders is de tevredenheid niet groot: 74 procent is niet tevreden, en maar 18 procent wel. Wellicht speelt mee dat vooral mensen met slechte ervaringen in dit soort meldweken bellen, zo denkt de FNV.

De meeste werknemers zijn van de grote lijnen van de Wet Poortwachter op de hoogte, vooral via media (32 procent), werkgever (24) of vakbond (22).

Over precieze rechten en plichten is de kennis veel minder groot. Het is dan ook een gemis dat Arbo-diensten hier vaak geen informatie over geven.

Met het eindrapport heeft de FNV een reeks aanbevelingen overhandigd aan minister De Geus van Sociale Zaken. Daarin pleit de vakcentrale voor een brede informatiecampagne, verbetering van de dienstverlening van Arbo-diensten, en meer inbreng van de werknemer in genezingsproces.

De FNV-bonden zouden begeleidende afspraken moeten maken in CAO’s, en zo voorkomen dat werknemers bij re├»ntegratie gedwongen worden slechtere arbeidsvoorwaarden te accepteren

(Bron: FNV – 21 augustus 2003)

Terug naar top pagina