Arbosite FNV Bondgenoten : meldweek poortwachter

0

Laatste update: 22 april 2003

De FNV hield van 7 tot en met 11 april de Meldweek Poortwachter. Werknemers konden hun ervaringen met de Wet Verbetering Poortwachter kwijt op een speciale meldlijn.

Het ging om een actie in samenwerking met het Breed Platform Verzekerden en Werk.

De uitkomsten van de meldweek worden gebruikt bij de evaluatie van de nieuwe wet. De sterke en zwakke punten woren vervolgens onder de aandacht gebracht van politici en ondernemingsraden.

Werknemers die op of na 1 april 2002 langdurig ziek zijn geworden, krijgen te maken met nieuwe regels en voorschriften die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. De overheid wil zo voorkomen dat werknemers onnodig in de WAO terechtkomen.

Dit nieuwe beleid ziet de FNV als een stap voorwaarts. Want feit blijft dat een goede begeleiding in een vroeg stadium veel mensen uit de WAO had kunnen houden.

Het is nu duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo moet de werkgever de arbodienst inschakelen en uiterlijk in de achtste ziekteweek een plan van aanpak opstellen in overleg met de werknemer. Daarin kunnen afspraken staan over vervangende passende arbeid.

Een ander belangrijk punt is het reïntegratieverslag dat bij een eventuele WAO-aanvraag ingediend moet worden. In het verslag staat welke inspanningen zijn verricht in de afgelopen periode. De uitvoeringsinstantie UWV kan bij nalatigheid of onvoldoende medewerking zelfs sancties opleggen aan werkgever en werknemer.

De nieuwe regels, rechten en plichten rond ziekteverzuim leggen nadrukkelijker dan ooit de verantwoordelijkheid bij zowel werknemer als werkgever. Een jaar na invoering van de veranderingen is de FNV benieuwd naar de ervaringen van werknemers die sinds 1 april 2002 meer dan zes weken ziek zijn geweest.

Een jaar na de invoering van de veranderingen zijn FNV en BPV&W benieuwd naar de ervaringen van werknemers die op of na 1 april 2002 langdurig ziek (meer dan zes weken) zijn geweest of geworden.

  • Is de arbodienst ingeschakeld?

  • Hoe stelde de werkgever zich op?

  • Werd u goed begeleid of bleef het na uw eerste ziektemelding oorverdovend stil?

In de brochure ‘Wie schrijft die blijft’ belicht FNV-beleidsmedewerker Eelco Tasma in heldere taal de nieuwe regels. De uitgave bevat een logboek waarin zieke werknemers de te volgen stappen zelf kunnen bijhouden.

‘Wie schrijft die blijft’ is te bestellen bij de FNV Servicelijn: 0900 3300 300 (10 cent per minuut). Voor vakbondsleden geldt de gereduceerde prijs van 2,14 euro.

U kunt de brochure ook vanaf deze site downloaden(pdf-dokument 75kB).

Terug naar top pagina