Vuistregels bij ongevallen

0

En als het dan echt mis gaat : wat is er dan belangrijk? Als voldaan is aan een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening kan snel worden gehandeld.

Meestal zijn de BHV’ers echter niet de eersten die ter plekke zijn, maar “gewone” collega’s. Hieronder daarom vuistregels in geval van ongevallen.

Een ongeval met ernstig letsel

·                    Probeer – als dat kan – verdere escalatie te stoppen. Zet bijvoorbeeld de machine stop. Doe dit níet als niet duidelijk is of het de situatie juist verergert.

·                    Meld het ongeval direct bij de bedrijfshulpverlening. Zorg dat zij kort maar volledig geïnformeerd worden over de situatie. Wees heel duidelijk waar het ongeval plaats heeft gevonden. Stuur de hulpverleners naar een duidelijk herkenbare plaats, zorg dat ze daar opgevangen worden en dan worden gebracht naar de plaats van het ongeval.

·                    Waarschuw – via portier of receptie – als dat nodig is een ambulance. Geef hem of haar goede informatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Deze kan de ambulance dan opvangen en verder verwijzen.

·                    Zorg voor de slachtoffers, maar laat het verlenen van eerste hulp door iemand doen met een EHBO/BHV-diploma.

·                    Verander niets aan de ongevalsplaats totdat de bedrijfshulpverleners ter plaatse zijn.

·                    Zorg dat iedereen die niet noodzakelijkerwijs op de plaats van het ongeval moet zijn uit de buurt gaat en blijft. Mensen hebben de (natuurlijke) neiging juist te komen.

·                    Geef de hulpverleners de ruimte als zij bij de slachtoffers moeten komen.

·                    Geef aandacht en begeleiding aan de collega’s die bij het ongeval waren en denk – bij ernstig letsel of een dodelijk ongeluk – aan collega’s die een goede band hebben met het slachtoffer.  

Ongevallen zonder ernstig letsel.

·                    Begeleid het slachtoffer en laat de wond(en) verzorgen via de bedrijfshulpverlening

·                    Meld het ongeval bij de chef van het slachtoffer en de chef van de afdeling waar het ongeval plaatsvond

·                    Zorg achteraf dat er voldoende ruimte is voor ‘stoomafblazen’ voor die collega’s die daar behoefte aan hebben.

Brand en explosiegevaar.

·                    Bescherm jezelf en zorg dat je geen gevaar loopt

·                    Meld de brand direct op welke manier dan ook, maar zorg dat het breed bekend wordt

·                    Waarschuw iedereen in de omgeving en zorg dat ze zich in veiligheid brengen

·                    Sluit deuren om te voorkomen dat door extra zuurstof de brand escaleert

·                    Blus de brand, als dat mogelijk is. Weet je niet hoe, laat het dan over aan deskundigen.

·                    Zijn er slachtoffers : zie aandachtspunten bij hoe te handelen bij ernstige ongevallen.

Voor niet-bevoegden – dus iedereen die geen bedrijfshulpverlener is – gelden drie gouden regels: zorg voor jezelf, meld het ongeval direct en zorg voor het slachtoffer.