Persbericht31 mei 2000

0
knop1_vgwm-2300194

Perbericht 31 mei 2001

Het aantal ernstige ongevallen op de werkplek is in 2000 opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 2000.

Vorig jaar is het aantal ernstige bedrijfsongelukken opnieuw gestegen: van 2495 naar 2696. Ten opzichte van 1996 is er sprake van een stijging van 51 %. In cijfers : in 1996 vonden 1781 ernstige ongevallen plaats en vorig jaar 2696. De Arbeidsinspectie spreekt van een ernstig ongeval als er sprake is van behandeling in een ziekenhuis en mogelijk blijvend letsel.

FNV Bondgenoten is geschrokken van de nieuwe stijging. De vakbond toont zich al lange tijd bezorgd over de toename.Vooral omdat de oorzaken van de stijging niet duidelijk zijn Herhaaldelijk aandringen bij staatssecretaris Hoogervorst op een onderzoek daarnaar, mocht niet baten. De bewindsman vond dat een onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal ernstige ongevallen een te groot tijdbeslag op de Arbeidsinspectie zou leggen.
Onlangs presenteerde de bond daarom een eigen onderzoek aan Hoogervorst. Daaruit bleek dat ongelukken vaak veroorzaakt worden door de toegenomen werkdruk en het inzetten van tijdelijk personeel (via uitzendbureaus of inleenbedrijven), alhoewel in eerste instantie vaak de schuld bij de werknemer zelf wordt gelegd.

Jan Warning, arbodeskundige van FNV Bondgenoten, noemt het curieus dat nu pas de cijfers over 2000 bekend zijn gemaakt. “Het was al opvallend dat Hoogervorst tijdens de presentatie van ons onderzoek niets zei over nieuwe cijfers, maar nu begrijpen we waarom. Voor ons des te meer reden om opnieuw onze zorg uit spreken. Hij kan niet blijven beweren dat de toename alleen komt door verscherpte controle van de Arbeidsinspectie. Daar hebben wij sowieso onze twijfels over. De controle op veiligheid gebeurt alleen op papier, maar op de werkplek zelf schort er nog veel aan de controle. Maar blijkbaar heeft Hoogervorst zich onze kritiek toch aangetrokken, want hij heeft inmiddels wel toegezegd dat hij een diepgaand onderzoek naar de ongevallen in 2000 in zal stellen.”

FNV Bondgenoten vindt dat er een nieuwe impuls nodig is voor het veiligheidsbeleid in bedrijven. De Arbeidsomstandighedenwet heeft tot nu toe onvoldoende effect. Met de wet in de hand kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen aan bedrijven die in gebreke blijven. De vakbond vindt dat dit nog te weinig gebeurt en dat de boetes te laag zijn. De overheid moet een grotere rol spelen bij het stimuleren van een goed veiligheidsbeleid. Verder wil de bond dat bedrijven serieus werk maken van een veilige werkplek voor werknemers; wettelijk zijn ze dat al wel verplicht, maar in de praktijk schort het daar nog te vaak aan. Daarnaast moeten tijdelijke krachten goed worden voorgelicht, evenals de vaste werknemers. Tot slot moet uiteraard gewerkt worden aan het terugdringen van de werkdruk.

De vakbond pleit ook voor het inzetten van veiligheidskundigen in een bedrijf. Zij kunnen de veiligheid in de gaten houden en snel anticiperen als er iets mis dreigt te gaan. Er zijn al enkele voorbeelden van bedrijven die met veiligheidskundigen werken en het blijkt te werken.

De sectoren waar de grootste stijging plaats heeft gevonden zijn de Bouw (79 %), Diensten (63 %) en Vervoer (60 %). De Arbeidsinspectie maakt in het jaarverslag verder geen onderscheid naar bedrijven/branches. Voor de exacte cijfers per jaar en per sector : klik hier.