Citaat staatssecretaris Hoogervorst

0

De staatssecretaris over ongevalsoorzaken

“Het meest opmerkelijke resultaat van uw onderzoek betreft de meest genoemde oorzaken van ongelukken door de geënquêteerde werknemers. Ik noem bravoure en het nemen van te veel risico op de werkplek. Samen met slordigheid zijn dat in 40% van de gevallen de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen. Het zijn bijzonder opmerkelijke uitkomsten van het FNV-rapport. Ongevallen die makkelijk hadden kunnen worden voorkomen als werknemers zich verantwoordelijk, oplettend en zorgvuldig hadden gedragen. Dit vraagt om een cultuuromslag op de werkvloer.”