Oorzaken heftruckongevallen

0

Mogelijke oorzaken van de vijf ongevalssituaties

Situatie
nummer

  1. Mogelijke basisoorzaken: men is zich onvoldoende bewust van de gevaren; slechte lay-out werkplek, onnodige aanwezigheid werknemers te voet, geen scheiding voetgangers van interne transportmiddelen;
  2. Directe oorzaken: rijden met onvoldoende geborgde last of te hoog geheven last, pallet of verpakking die niet in goede staat is, slecht opgepakte of geplaatste last of te zwaar beladen pallet, pallet past niet op de liggers in de stelling; basisoorzaken: niet goed opgeleide heftruck-chauffeur; geen controle en toezicht op goede staat van pallets; afstemming van arbeidsmiddelen als pallets en stellingen is niet goed.
  3. Directe oorzaak: even snel iets doen; het is bijna einde werktijd, er moet nog veel gebeuren, vanavond liever naar de sportclub dan overwerken, de vrachtwagenchauffeur staat al een uur te wachten. Basis-oorzaak: de bestuurder heeft niet geleerd zijn ledematen binnen boord te houden; de werkplanning klopt niet; er zijn onvoldoende mogelijkheden om hulp in te schakelen bij te veel werk in te korte tijd; e.d.
  4. Directe oorzaak: handeling van het op de vorkheftruck springen om mee te liften. Basis-oorzaak: vorkheftruck chauffeur moet dit niet toestaan; moet zich kunnen beroepen op het geleerde in zijn opleiding en op de bedrijfsveiligheidsregels (als die er zijn..).
  5. Kantelen gebeurt soms door een technisch defect maar is vaak een gevolg van een verkeerde werkwijze: te hoge snelheid in de bocht, onjuist beladen, met geheven last rijden, vorkenbord te hoog, e.d. De bestuurder hoort een veilige werkwijze te hebben aangeleerd. (In de nieuwe vorkheftrucks is een veiligheidsgordel gemonteerd). Andere basisoorzaak kan een oneffen vloer zijn of een slechte bestrating van de laad/losplaats.