Checklist Veiligheid voor Ondernemingsraden

0

VIII. Werkdruk, organisatie v. h. werk, werktijden.

  1. Leidt langdurig, structureel overwerk tot gevaarlijke situaties (slordigheid, snel-snel, vermoeidheid, concentratiegebrek)?
  2. Ontstaan onveilige situaties door (extreem) lange werkdagen en/of het overslaan van pauzes?
  3. Leiden achterstanden in het werk, slechte planning of deadlines tot onveiligheid in het werk?
  4. Ontstaan er gevaarlijke situaties door tekort aan personeel (vacatures, krappe bezetting)?
  5. Ontstaan er onveilige situaties door slechte communicatie of door gebrek aan tijd voor overleg?
  6. Ontstaan er gevaarlijke situaties tijdens nachtwerk( slaperigheid , gebrek aan concentratie, gebrek aan toezicht)