RSI-test VGWM-Unit FNV Bondgenoten

0

Deze interactieve test geeft een indicatie van je RSI-risico!

Zie ook: DE BEELDSCHERMTACHOGRAAF © registreert de toetsaanslagen en muisbewegingen van de beeldschermwerker gedurende de werktijd. Daarnaast berekent de deze tachograaf de intensiteit van het beeldschermwerk en bepaalt het RSI- risico dat je loopt.

TOELICHTING OP VRAAG 1::
In het Arbobesluit staat dat het uit ergonomisch oogpunt niet verantwoord is om op een werkdag meer dan 5 a 6 uur arbeid aan een beeld- scherm te verrichten. Het risico op RSI blijkt in de praktijk al vanaf 4 uur beeldschermwerk op te treden. In een functie moet dus ook ander werk worden opgenomen als: telefoneren, kopiëren, archiveren, afspraken maken. Volgens de arbowet is het ook belangrijk dat een functie naast de uitvoerende taak (de hoofdtaak) ook voorbereidende taken (bijv. info verzame- len) en ondersteunende taken (bijv. notuleren) bestaat. Wettelijk is het duidelijk geregeld, maar om in uw bedrijf de samenstelling van de functies te laten veranderen is niet makkelijk. Maar laat u niet ontmoedigen en wacht niet tot u een RSI slachtoffer bent!

TOELICHTING OP VRAAG 2:
“Na 2 uur typen 10 minuten rust”. Dat is de populaire vertaling van het beeldscherm besluit wat nu al enkele jaren van kracht is. In het Arbobesluit staat geformuleerd dat “… na 2 uur achtereenvolgende uren, onderbreking van de arbeid aan een beeldscherm moet plaatsvinden. De onderbreking kan met andersoortige arbeid worden ingevuld…” . Dus na 2 uur beeldscherm, kunt u wel een andere klus krijgen als archiveren, post sorteren enz., in plaats van pauze. Indien er geen ander soortig werk is neem dan wel minimaal 10 minuten pauze anders heeft het te weinig effect om het risico op RSI te verminderen.

TOELICHTING OP VRAAG 3:
RSI ontstaat niet nadat u een week lang 36 uur achtereen hebt getypt. Dan heeft u hoofdpijn, spierpijn en wellicht een rot humeur. RSI is een chronische aandoening, dat wil zeggen de klachten ontstaan langzaam. In het begin verdwijnen de klachten nog tijdens de pauze en in de vrije tijd. Bij doorgaan met repeterende bewegingen verdwijnen de klachten alleen nog tijdens de vakantie. Op den duur kunnen de klachten permanent worden. De klachten zijn: pijn tijdens het werken, tintelingen in de vingers (deze komen ook vaak ‘s avonds voor), krachtverlies en gevoelloosheid in de hand. Ook een brandend gevoel in de arm kan optreden, zelfs midden in de nacht.

TOELICHTING OP VRAAG 4:
Repeterende bewegingen zijn bewegingen die zich herhalen gedurende een bepaald gedeelte van de dag. Repeterend worden ze genoemd, wanneer ze zich minimaal 2 uur per dag herhalen of minimaal 1 uur achter elkaar voorkomen. Het gaat er niet om dat de bewegingen “precies ” hetzelfde zijn: het geldt juist ook voor bewegingen die op elkaar lijken. Het gaat niet alleen om typewerk. Het komt ook voor bij werkzaamheden als afwassen, kassawerk, cad-tekenen, montagewerk, assemblagewerk, lopende-bandwerk. Ook bij bijvoorbeeld lassers, musici en kappers en kapsters komt de aandoening voor.

TOELICHTING OP VRAAG 5:
De werkhouding is een belangrijke factor bij het al dan niet krijgen van RSI. In een verkeerde houding raken spieren overbelast en zal er eerst spierpijn optreden. Later zal stijfheid en irritatie in de structuren om spieren heen op treden. Voor de elleboog is het beter om de hoek tussen boven en onderarm groter dan 90 graden te laten zijn.

TOELICHTING OP VRAAG 6:
De meeste gunstige houding voor de pols is als deze in de positie gebruikt wordt als je arm langs je lichaam hangt. bij typen, inpakken en dergelijke activiteiten wordt de pols te vaak te sterk opgetrokken. Dit hangt wel erg samen met de instelling van de tafel- en/of toetsenbordhoogte.

TOELICHTING OP VRAAG 7:
Door tijdens het werken de schouders op te trekken worden de schouder/nek spieren onnodig belast. Deze overbelasting leidt tot klachten. Vaak heb je niet door dat je met opgetrokken schouders werkt. Enkele centimeters kan al klachten geven.

TOELICHTING OP VRAAG 8:
Op een stoel zit een rugleuning om tegen te steunen. Bij het typen maar ook tijdens ander werk,hebben veel mensen de neiging wat voorovergebogen te gaan zitten. Dit geeft een verhoogd risico op een aandoening.

TOELICHTING OP VRAAG 9:
Sporters gaan zich warm lopen voor aanvang van een wedstrijd, want met warme spieren kunnen ze beter presteren en is de kans op blessures kleiner. Iedereen weet ook dat je van kou en tocht bijvoorbeeld een stijve nek kunt krijgen. Kou en tocht vergroten ook de kans op RSI. Een goede temperatuur in tochtvrije ruimte is dus geen luxe, maar een noodzaak om RSI te voorkomen.

TOELICHTING OP VRAAG 10:
Een hoge werkdruk geeft meestal geen ruimte voor korte pauzes. Het steeds maar ‘door’ moeten leidt er ook vaak toe dat je in een en dezelfde houding blijft zitten of staan tijdens het werk. Jaagsystemen (stukloon of ‘klaar naar huis’) zijn mede daarom ongezond. De kans op RSI neemt onder dergelijke omstandigheden behoorlijk toe.