Werken onder de 18 jaar:wat mag wel, wat mag niet

0

(met dank aan de vakcentrale FNV)

Laatste update: 5 november 2002

Wat voor werk mag een 13- of 14-jarige doen?

13- en 14-Jarigen mogen alleen “niet industriële hulparbeid van lichte aard” verrichten. Een 13- of 14-jarige moet altijd onder toezicht werken. Je mag niet in een fabriek aan de slag of

werk doen dat risico’s met zich meebrengt.

Ook mag je geen kassawerk doen. Wat mag je wel: – vakken vullen – oppassen – auto’s wassen – helpen bij het rondbrengen van folders/huis-aan-huisbladen – helpen bij schoonmaken – bollen pellen

– helpen in de keuken van een bejaardentehuis

Hoeveel uur mag je werken als je 13 of 14 bent? – Nachtdiensten en op zondag werken is verboden.

– Maximaal 5 werkdagen per week.

Tijdens een schoolweek mag je: – Niet werken na 19.00 uur ‘s avonds en niet voor 08.00 uur ‘s morgens. – Maximaal 12 uur werken. – Per schooldag niet meer dan 2 uur werken.

– Op zaterdag niet meer dan 6 uur werken.

Tijdens vakantie mag je: – Niet werken na 19.00 uur ‘s avonds en niet voor 07.00 uur ‘s morgens. – Niet meer dan 7 uur per dag werken. – Maximaal 35 uur per week werken. – Maximaal 4 weken werken, waarvan maximaal 3 weken

achter elkaar.

Wat voor werk mag een 15-jarige doen?

15-Jarigen mogen alleen “niet industriële hulparbeid van lichte aard” verrichten. Je mag dus niet in een fabriek aan de slag of werk doen dat risico’s met zich meebrengt. Ook mag je geen kassawerk doen. Wat mag je wel: – vakken vullen – oppassen – auto’s wassen – helpen bij het rondbrengen van folders/huis-aan-huisbladen – helpen bij schoonmaken – bollen pellen

– helpen in de keuken van een bejaardentehuis

Hoeveel uur mag je werken als je 15 bent? – Zondag werken is in principe niet toegestaan, gebeurt het wel dan zaterdag vrij.

– Maximaal 5 werk dagen per week.

Tijdens een schoolweek mag je: – Niet werken na 19.00 uur ‘s avonds en niet voor 07.00 uur ‘s morgens. – Maximaal 12 uur per week werken. – Per schooldag niet meer dan 2 uur werken.

– Op zaterdag niet meer dan 8 uur werken.

Tijdens vakantie mag je: – Niet werken na 19.00 uur ‘s avonds en niet voor 07.00 uur ‘s morgens. – Niet meer dan 8 uur per dag werken. – Maximaal 40 uur per week werken. – Maximaal 6 weken werken, waarvan maximaal 4 weken

achter elkaar.

– Bij het bezorgen van een ochtendkrant mag om 06.00 uur
worden begonnen.

Wat voor werk mag een 16-jarige doen?

Als je 16 bent mag je allerlei soorten werk doen, zolang het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Risicovolle werkzaamheden zijn alleen toegestaan onder toezicht van een

ervaren collega. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften

Hoeveel uur mag je werken als je 16 bent? – Je mag niet werken tussen 22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur. – Je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen. – Minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken. – Als je op zondag werkt, dan is zaterdag een vrije dag.

– Nachtdiensten zijn verboden.

Maximale arbeidstijden: – Per dienst maximaal 9 uur. – Per week maximaal 45 uur.

– Per 4 weken gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week.

Verder geldt de regel schooltijd = arbeidstijd. Dit betekent; als je op een dag 6 uur op school zit, dat je die dag nog maar 3

uur mag werken.

Wat voor werk mag een 17-jarige doen?

Als je 17 bent mag je allerlei soorten werk doen, zolang het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Risicovolle werkzaamheden zijn alleen toegestaan onder toezicht van een

ervaren collega. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften

Hoeveel uur mag je werken als je 17 bent?

– Je mag niet werken tussen 22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur. – Je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen. – Minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken. – Als je op zondag werkt, dan is zaterdag een vrije dag.

– Nachtdiensten zijn verboden.

Maximale arbeidstijden: – Per dienst maximaal 9 uur. – Per week maximaal 45 uur.

– Per 4 weken gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week.

Verder geldt de regel schooltijd = arbeidstijd. Dit betekent; als je op een dag 6 uur op school zit, dat je die dag nog maar 3

uur mag werken.

Hoeveel uur mag je werken als je 18 bent of ouder?

– Je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen of 60 uur per periode van 9 x 24 uur. – Deze rusttijd mag 1 x per 5 weken worden ingekort tot 32 uur. – Dagelijkse rust minimaal 11 uur per 24 uur, eenmaal per

week in te korten tot 8 uur.

De werkgever mag je verplichten tot overwerk, tot een maximale arbeidsduur per week van 54 uur. Overwerk hoort

incidenteel te zijn.

Maximale arbeidstijden (structureel): – Per dienst 9 uur. – Per week 45 uur. – Per 13 weken een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per

week (520 uur).

Pauze, heb je er recht op?

Een pauze die langer duurt dan een kwartier wordt in de regel niet uitbetaald. De werkgever kan je dan ook niet verplichten om aanwezig te blijven op de werkvloer of in het gebouw tijdens de pauze. De pauze is nadrukkelijk geen arbeidstijd,

maar vrije tijd.

– Per dienst die langer duurt dan 5,5 uur heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. – Per dienst die langer duurt dan 8 uur heb je recht op minimaal 45 minuten pauze, waarvan 30 minuten aaneengesloten. – Per dienst die langer duurt dan 10 uur heb je recht op

minimaal 1 uur pauze, waarvan 30 minuten aaneengesloten.