Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/102 SZW d.d. 1 augustus 2002)

De Arbeidsinspectie heeft in het kader van het project vakantiewerk dit jaar tot nu toe 1018 bedrijven bezocht. Hierbij zijn 645 overtredingen geconstateerd.

Dit blijkt uit een tussenstand die de Arbeidsinspectie heeft gemaakt. De Arbeidsinspectie controleert elke zomer of vakantiewerkers op een veilige en verantwoorde manier werken.

Dit jaar worden in totaal zo’n 1300 bedrijven bezocht in sectoren als de landbouw, de horeca, supermarkten en de gezondheidszorg. De Arbeidsinspectie heeft tot nog toe vijfmaal werkzaamheden stilgelegd, omdat die ofwel voor iedereen ofwel specifiek voor vakantiewerkers gevaarlijk zijn.

Zo werkten bij een bouwbedrijf twee jongeren van 16 en 17 jaar met zware balken zonder veiligheidshelmen en -schoenen.

Verder werden voor 34 overtredingen processen-verbaal aangezegd. Zo werkten kinderen te lang, op verkeerde tijdstippen of deden zij te zwaar werk.

De Arbeidsinspectie heeft 45 keer een boete opgelegd; voornamelijk omdat de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie niet aanwezig was. In dit document leggen ondernemingen vast welke risico’s er binnen het bedrijf bestaan en hoe deze zo klein mogelijk worden gehouden.

Als het bedrijf met vakantiekrachten werkt, moet aan deze groep speciale aandacht worden besteed.

Verder heeft de Arbeidsinspectie voor 556 lichtere overtredingen waarschuwingen uitgedeeld