Griepvaccinatie in bedrijven

0

knop1_vgwm-4113358

Amerikaans onderzoek toont aan:

Laatste update: 5 december 2002

Het was reeds bekend dat er geen medische redenen zijn om gezonde werknemers te vaccineren met een griepprik. Nu is ook aangetoond dat griepvaccinatie om economische motieven geen zin heeft. Dit blijkt uit een publicatie in het Journal of the American Medical Association van oktober 2000. Het blad beschrijft een onderzoek onder ruim duizend gezonde werknemers van een Fordfabriek in Michigan. Het onderzoek concludeert dat de kosten verbonden aan vaccinatie hoger zijn dan de kosten als gevolg van verloren werkdagen door griep.

De publicatie verschijnt op een moment dat in Nederland een discussie woedt over de wenselijkheid dat arbodiensten op grote schaal gezonde werknemers vaccineren. Nadat FNV-bonden kritische kanttekeningen hebben geuit op deze werkwijze (zie elders op deze site), bemoeit nu ook de politiek zich met dit verschijnsel. In de Tweede Kamer hebben Rob Oudkerk (PvdA) en Agnes Kant (SP) kritiek geuit op de werkwijze van arbodiensten. Arbodiensten kunnen zich beter bezig houden met hun eigenlijke taak, namelijk de preventie van slechte arbeidsomstandigheden. Ook minister Borst van WVC heeft zich inmiddels in deze zin uitgelaten, maar kan het werkgevers niet verbieden.

Het Amerikaanse onderzoek is uitgevoerd volgens de wetenschappelijke mores (=methode), waarbij een deel van de onderzoekspopulatie fungeerde als controlegroep die volgens de dubbel-blind methode een placebo (= een niet funktionerend namaakmiddel) kreeg toegediend.

Interessant is dat het onderzoek plaatsvond gedurende twee griepperiodes, de winters van 1997-98 en van 1998-99. Immers, elk jaar wordt het griep-vaccin opnieuw bereid waarbij een inschatting wordt gemaakt hoe het komende griep-virus er precies uit zal zien. Een onderdeel van het onderzoek was tevens bloedafname van werknemers op verschillende momenten, om na te gaan of werknemers daadwerkelijk griep hebben gehad. Lang niet elke verkoudheid of koortsaanval hoeft namelijk te zijn veroorzaakt door het griepvirus.

Bij de effectiviteit van het griepvaccin spelen de volgende factoren een rol:

  • het vaccin komt niet altijd even goed overeen met het later heersende virus
  • het griepvirus leidt niet elk jaar tot een grote griep-epidemie
  • een deel van de mensen die gevaccineerd zijn krijgen later toch griep (het vaccin blijkt overigens wel een grotere bescherming te bieden tegen complicaties na griep, maar daar hebben gezonde werknemers dus niet mee te maken).

Tegenover de kosten van werknemers die griep krijgen en gedurende gemiddeld vijf dagen afwezig zijn, staan de kosten in verband met vaccinatie (het vaccin, de medische handelingen en afwezigheid van het werk om het vaccin toegediend te krijgen).
Per saldo is het dus voor bedrijven en arbodiensten economisch voordeliger om niet te vaccineren.

C. Buxton Bridges et al. ‘Effectiveness and cost-benefit of influenza vaccination of healthy working adults’ in: Journal of American Medical Association, October 4, 2000, Vol 284, No 13 1655-1663.

(Complete tekst alleen beschikbaar voor betalende abonnees JAMA)