Links over de griepprik

0

Op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport troffen we een brief van minister Borst aan de 2e kamercommissie voor VWS aan, n.a.v. de vraag of er een groter aantal bijwerkingen dan voorheen wordt gesignaleerd, nu er op steeds grotere schaal tegen griep gevaccineerd wordt. Het antwoord is overigens ontkennend. (12/11/00)

De Gelderlander van 11 januari 2000 publiceerde een artikel over de toenmalige griepepidemie. Inclusief een alternatief voor de prik, waarover mensen van het Nationaal Influenza Centrum zich lovend uitlaten…(17/10/00)

…Maar het College van Zorgverzekeringen adviseert een maand later negatief over dit middel (Relenza), omdat het onvoldoende zou werken…(17/10/00)

…en dus hebben de deskundigen weer heel wat te stoeien (zoals uit dit artikel in het Reformatorisch Dagblad blijkt)(17/10/00)

Het Digitaal Ziekenhuis Nederland beperkt zich tot feitelijke informatie over griep en griepprik(17/10/00)

Meer informatie over het in het stuk genoemde convenant tussen huisartsen en bedrijfsartsen.(17/10/00)

Tot slot: bedrijfartsen beschikken over een ‘professioneel statuut’ waarin hun rol b.v. bij verzuimbegeleiding nader wordt uiteengezet.(17/10/00)

.