Arbosite FNV Bondgenoten: OPS Insitituut

0

Laatste update 27 oktober 2003

Slachtoffers van ‘de schildersziekte’ OPS hebben een eigen instituut nodig, vergelijkbaar met het Asbestinstituut, om een collectieve schadevergoeding te vragen.

Woensdag bieden de FNV en de OPS-vereniging de Tweede Kamer een rapport met die aanbeveling aan.

Het rapport is geschreven door de werkgroep Collectieve Compensatie voor OPS-slachtoffers. Werkgevers, verzekeraars en overheid zouden het OPS-instituut en de schadevergoedingen voor de, naar schatting vijfduizend, slachtoffer van de beroepsziekte moeten financieren.

OPS werd al in de jaren zestig ontdekt na onderzoeken door universiteiten in de Verenigde Staten. Het Organisch Psycho Syndroom staat meer bekend als de schildersziekte. Maar ook in bijvoorbeeld de verf- en drukinktindustrie en in autoschadeherstelbedrijven is OPS een groot probleem.

Werknemers lopen het risico blijvende schade aan het zenuwstelsel op te lopen bij het inademen van bepaalde stoffen in oplosmiddelen. Dit is heel lang niet erkend door de overheid, de werkgevers en de verffabrikanten. Werknemers wisten vaak niet wat hen mankeerde.

“De verschijnselen lijken op die bij drankmisbruik: een licht gevoel in het hoofd, vergeetachtigheid en een persoonlijkheidsverandering”, zegt Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden bij de FNV. “Slachtoffers verloren hun baan, maar ook hun familie, omdat ze sociaal gezien veranderden.”

Pas eind jaren tachtig, begin jaren negentig drong het bij de overheid door dat hieraan iets gedaan moet worden, dankzij een voorlichtingsoffensief van FNV Bouw en de toenmalige Industriebond FNV.

Sinds 2000 zijn werkgevers via de Arbowet verplicht oplosmiddelarme producten voor lijm en verf te gebruiken. De regeling heeft vooral betrekking op de grafische- en verfindustrie en autoschadeherstelbedrijven.

De FNV is medeoprichter van de Vereniging OPS en voert via het Bureau Beroepsziekten verschillende juridische procedures voor individuele slachtoffers. “Nadeel is dat die soms jarenlang voortduren”, zegt Van Veelen, “vooral als er een onwillige werkgever of verzekeraar in het spel is. En dat is voor die mensen een enorme belasting. Daarom is

het beter dit collectief te regelen.”

Werkgevers en verzekeraars moeten uitkomen op een vast bedrag als schadevergoeding en de overheid moet zorgen voor de praktische invulling van het instituut, aldus het rapport. Volgens Van Veelen bestaat er zeker enthousiasme voor dit voorstel bij de linkervleugel van de politiek.

Bron: Hans Hupkes – FNV Bondgenoten

De complete tekst van het rapport staat op de site van Bureau Beroepsziekten FNV.
Wilt u het lezen? Klik hier.

pijltop-4608799