Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(bericht SZW september 2003)

Vanaf 1 januari 2004 moeten bedrijven in een beheersplan vastleggen welke maatregelen ze nemen om de groei en verspreiding van legionella in koeltorens en luchtbevochtigingssystemen te voorkomen. Ook moeten bedrijven regelmatig op de aanwezigheid van legionella controleren. Naast een opsomming van de maatregelen moet het beheersplan ook een overzicht geven van de onderhoudswerkzaamheden die de afgelopen drie jaar zijn verricht. Dit staat in de beleidsregel legionella die is gepubliceerd in de Staatscourant. De beleidsregel is ook van toepassing op andere industriële waterinstallaties waarbij water wordt verneveld, zoals wasstraten en hogedrukreinigers.

De legionellabacterie kan voorkomen in zogeheten ‘natte’ koeltorens, waarbij koelwater wordt gebruikt om de warmte uit een installatie of gebouw af te voeren, en bepaalde typen luchtbevochtigingssystemen. In Nederland waren koeltorens en luchtbevochtigingssystemen nog nooit een bron van uitbraak van legionella, maar in het buitenland was dit wel het geval. Bij airconditioning wordt vaak gebruik gemaakt van luchtbevochtigingssystemen.

Bedrijven moeten maatregelen nemen die de omstandigheden tegengaan waarin de legionellabacterie zich kan vermeerderen en verspreiden, zoals stilstaand water en temperaturen tussen 20 en 50 graden Celsius.

Bij bedrijven die de Arbeidsinspectie voor een legionellacontrole heeft bezocht, ontbraken tot op heden in veel gevallen maatregelen om groei van de legionellabacterie in koelsystemen te voorkomen. In totaal controleerde de inspectiedienst in 2002 240 ondernemingen. Bij ruim tachtig bedrijven was sprake van een luchtbehandelingsinstallatie (zoals airco) of industrieel koelsysteem met een legionellarisico. Tachtig procent van deze bedrijven had verzuimd de risico’s van groei en verspreiding van de legionellabacterie in kaart te brengen.

De Arbeidsinspectie gaat met de branche-organisaties van de betrokken bedrijven overleggen om tot naleving van de regels te komen. Zij zal gerichte inspecties voortzetten bij bedrijven met een koel- of luchtbevochtigingssysteem.