Slijpen ijzer en aluminium

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: slijpen, polijsten en schuren van ongelegeerd ijzer en aluminium
Globale samenstelling: stof bevat o.a. ijzer en/of aluminium; slijpmiddel bevat o.a. aluminium- oxide of siliciumcarbide
Gevaren: irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen; bij voortdurende inademing kans op longaandoeningen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving blussen met droog zand, speciaal blusmiddel
Inademen: hoesten; kortademingheid gerichte afzuiging; draag eventueel adembescherming filter type P1 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid:   draag handschoenen, type leren werkhandschoenen spoelen met veel water
Ogen: roodheid slijpbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; misselijkheid; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren, basen; droog; slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier gemorste stof opscheppen WMb:
Opmerkingen
ijzer en aluminiumstof wordt beschouwd als hinderlijk stof; zie achter- grondinformatie voor de MAC-waarden; gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval; deze kaart geldt ook voor polijsten of schuren van ijzer of aluminium

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI