Neutraal reinigen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: dompelontvetten, sproeireinigen of stoomreinigen, pH tussen 7 en 9
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: tensiden, emulgatoren, bevochtigers, corrosieremmers, complexvormers
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op prikkeling; ontvetting van de huid; in sommige gevallen: allergisch contacteczeem (indien triethanolamine tot de componenten behoort); bij intensieve inademing kans op prikkeling
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: prikkelend; keelpijn; hoesten bij sproeireinigen: gerichte ventilatie; bij warme dompelbaden: gerichte ventilatie frisse lucht, rust; halfzittende houding; arts waarschuwen
Huid: prikkelend herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type latex, neopreen, rubber verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; roodheid; pijn; slecht zien contact met de ogen vermijden; veiligheidsbril; bij spatten eventueel gelaatsscherm 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: prikkelend; krampen; braken; diarree niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van zuren lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restant wegspoelen met veel water WMb: BAGA: 16.2
Opmerkingen
geschikt voor kwetsbare oppervlakken, kunststoffen, lichte vervuilingen, corrosiewering

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI