Plasmasnijden (onder water)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: plasma snijden onder water
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), nikkel, chroom in lasrook, ozon, stik- stofoxides
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit snijden zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  geen speciale arbo/milieu eisen geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI