Plasmasnijden (boven water)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: plasma snijden in de open lucht van alle soorten materialen
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), nikkel, chroom in lasrook, ozon, stik- stofoxides
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts; kan kanker veroorzaken
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit snijden zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie en plaatselijke afzuiging frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door een slabbe aan de laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  geen speciale arbo/milieu eisen geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
aanbevolen wordt om plasma snijden zoveel mogelijk onderwater uit te voeren, onderwater snijden vermindert de hoeveelheid lasrook, straling en geluid; overschrijdingen van de MAC-waarde stikstofdioxide en chroom zijn mogelijk

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI