MIG/MAG-lassen RVS en Be-legering

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen met beschermgas aan roestvrijstaal, beryllium houdende legering
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), beryllium, nikkel, chroom in lasrook, ozon, beschermgas
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; kan kanker veroorzaken; bij intensieve inademing kans op longontsteking en vochtophoping in de longen, metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen zouden kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie; lassen aan RVS: overdrukhelm; extra bij lassen aan Be-legering: plaatselijke afzuiging frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn zie inademen arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  drukhouders beschermgassen, brandveilig indien binnen een gebouw; koel; op een goed geventileerde plaats bewaren geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
de beschermgassen zijn zuurstofverdringend en veelal zwaarder dan lucht!; bij werken in besloten ruimte dient procedure “werken in besloten ruimte” te worden gevolgd; bij MIG/MAG-lassen van RVS of Be-legering kunnen de MAC-waarden voor chroom, nikkel of beryllium worden overschreden; bij stroomsterkte >230 A aanvullende maatregelen treffen; overheid eist bovendien lascabine

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI