Arbosite FNV Bondgenoten…

0
Laatste update 11 november 2003

Werknemers die omgaan met bestrijdingsmiddelen hebben te maken met meerdere wetten en instanties:

Dat leidt allemaal regelmatig tot verwarring en onduidelijkheid. En tot elkaar de bal toespelen. Zoals bij het overhandigen van een petitie gericht op het veilig werken met bestrijdingsmiddelen in november 2003 door FNV Bondgenoten: de minister van Landbouw wees naar de staatssecretaris van Sociale Zaken. Die wees op zijn beurt weer naar de minister van Landbouw. Dat schiet goed op…

Het Mnisterie van Sociale Zaken pakt zijn verantwoordelijkheid niet echt met verve op.

Enkele feiten:

  • de wetswijziging in 2002, waardoor gevaarlijke stoffen onder de (strengere) bepalingen van het arbobesluit kwamen te vallen is in alle stilte doorgevoerd; deze wetswijziging was noodzakelijk om te voldoend aan Europese regels. Kennelijk was men in den Haag minder enthousiast
  • op www.arbo.nl troffen we de meest recente informatie van SZW over bestrijdingsmiddelen aan: een brochure uit 2000 (dus nog voor de wetswijziging). Op de website van SZW leverde het trefwoord ‘ bestrijdingsmiddelen’ alleen een aantal dokumenten uit 1998 op (dus niet de bovengoemde brochure…)

Bij de Arbeidsinspectie troffen we een notitie aan over de handhaving van de bestrijdingsmiddelenwet, stammend van eind 2001, dus ook nog voordat het arbobesluit werd aangepast.

Iets dergelijks geldt ook voor het Ministerie van Landbouw. Voor wat betreft het voorjaar 2002 overeengekomen ‘ Convenant Gewasbescherming’ : dit is slechts met grote moeite te vinden op de website van LNV.

Ook hier een folder (‘ nieuwe regels’ ) uit 2001, dus van voor de wetswijziging.

Misschien wordt het toch tijd voor wat meer aandacht én eenduidigheid?

pijltop-6048508