Arboconvenantensite

0

Vanaf 2002 worden de internet-aktiviteiten van FNV Bondgenoten rondom arboconvenanten in het kader van het ‘Expertisecentrum Arboconvenanten’ gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.