Enqête 'gezond werken in koel- en vrieshuizen

0
knop1_vgwm-1569674

Laatste update: 5 april 2002

Doel van deze enquête was een beeld krijgen van de arbeidsomstandigheden in de sector. Op basis van de uitslag wil FNV Bondgenoten aktiviteiten in gang zetten die tot doel hebben de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Inmiddels wordt de enquête verwerkt. Wij hopen u binnenkort de resultaten te kunnen melden.

Enquêteformulier

1. (eventueel) naam: …………………………………………………….

2. geslacht:

3. leeftijd:.…………………….jaar

4. Wie is uw werkgever:

Naam: ………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………….

5. Hoe lang werkt u al in koel-vrieshuizen …….. aantal jaren.

6. Wat is uw functie binnen het bedrijf:………………………………………..

7. Werkt u regelmatig over in de koel/vriesruimte?

8. Hoeveel uur per dag werkt u normaal gesproken in de koel/vriesruimte?

0 minder dan 4 uur per dag 0 4 tot 8 uur per dag

0 meer dan 8 uur per dag

9. Hoe zijn uw werktijden en pauzetijden in de koel/vriesruimte geregeld?

0 maximaal 45 minuten achter elkaar, daarna pauze van minstens 10 minuten
0 maximaal 2 uur, daarna minstens een half uur pauze
0 steeds kort erin (maximaal 5 minuten) en dan weer eruit
0 anders, de aaneengesloten werktijd in de vriesruimte bedraagt:………………. de daar opvolgende pauze duurt:………………………………….

10. Wat is de temperatuur in de koel/vriesruimte waarin u werkt?

0 temperatuur warmer dan -10 graden 0 temperatuur tussen -10 en -20 graden

0 temperatuur lager dan -20 graden

11. Krijgen werknemers regelmatig -maar in elk geval bij indiensttreding- voorlichting over de risico’s van werken in de kou?

12. Krijgen uitzendkrachten e.d. deze voorlichting ook?

13. Wordt er gekoeld d.m.v. ventilatoren (koelers) die veel wind blazen?

14. Zo ja, ervaart u hinder van de wind?

O weinig O matig

O veel

15. Is er een goede pauzeruimte aanwezig?

16. Zo ja, is de temperatuur in de pauzeruimte boven kamertemperatuur (iets boven 21 graden C)?

17. Is er in de pauzeruimte gelegenheid tot het laten drogen of opwarmen van kleding?

18. Zijn de installaties en gereedschappen (incl. rolcontainers) voorzien van niet geleidende handgrepen?

19. Worden speciale (goed ventilerende) warme bovenkleding verstrekt?

20. Worden goed te hanteren handschoenen verstrekt?

21. Wordt koude-isolerende schoeisel verstrekt?

22. Worden hulpmiddelen (capuchons) om het hoofd te beschermen verstrekt?

23. Worden in de kantine gratis warme dranken verstrekt?

24. Worden de genoemde hulpmiddelen ook verstrekt aan uitzend of andere inleenkrachten?

25. Worden de genoemde hulpmiddelen ook verstrekt aan mensen die incidenteel in de vriesruimte werken (bijv. chauffeurs)?

26. Eventuele dringende opmerkingen/aandachtspunten:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

S.v.p. formulier opsturen naar FNV Bondgenoten t.a.v. Erica van Nijnatten Antwoordnummer 60122 3060 VB Rotterdam

(postzegel is niet nodig!!)

Enquête (koel en vrieshuizen)

169evn.cra