Diskussiemiddag biotechnologie

0
knop1_vgwm-9642129

Henri Polaklaan 9 Amsterdam

Op 4 maart 2002 organiseert FNV Bondgenoten in het Vakbondsmuseum (Henri Polaklaan 9) in Amsterdam een discussiemiddag over biotechnologie.

Sprekers zijn afkomstig uit de Tweede Kamer, Stichting Natuur & Milieu, uit de kring van werkgevers en veiligheidsdeskundigen.

PROGRAMMA

12.30 u ontvangst met thee/koffie

13.00 u opening door Paulien Osse (discussieleidster) 13.05 u biotechnologie, waar ligt de grens voor u?

eerste gedachtewisseling onder leiding van Paulien Osse

14.05 u de mening van het forum in het forum hebben zitting:

– Tineke Witteveen (2e Kamerfractie Partij van de Arbeid) – Lucas Reinders (Stichting Natuur en Milieu) – W. Bogaerts ((BVF – beroepsvereniging biologische veiligheidsfunctionarissen) – vertegenwoordiger NIABA (organisatie van werkgevers)

– Ineke de Deugd (hoofdbestuur FNV Bondgenoten)

15.00 u theepauze

15.15 u discussie over stellingen
De stellingen kunt u alvast lezen op deze website.

16.15 u afsluiting
door Ineke de Deugd

16.30 napraten met een drankje

AANMELDEN

De bijeenkomst is gratis voor leden van FNV Bondgenoten, reiskosten worden vergoed op basis van het tarief openbaar vervoer (een lunch maakt geen deel uit van het programma). Niet-leden betalen voor deelname € 50,-.

U kunt zich telefonisch opgeven op nummer 030- 2738733 of via e-mail: [email protected]

Als u zich via e-mail opgeeft vermeld dan a.u.b. de volgende gegevens:
Naam, adres, postcode, woonplaats, man/vrouw, werkzaam bij welk bedrijf, wel of geen lid van FNV Bondgenoten (lidmaatschapsnummer).

Vervolgens ontvangt u van ons enkele weken van tevoren een bevestiging.