Dossier arbodiensten

0

Let op:

1 juli 2005 zijn de wettelijke bepalingen over arbodiensten ingrijpend gewijzigd

Kern van de wijzigingen in de arbowet (die voor wat betreft de Risico Inventarisatie al eerder zijn ingegaan) :

  • preventiemedewerker verplicht
  • meer maatwerk bij inschakelen externe arbodeskundigen is onder voorwaarden mogelijk
  • toets van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor bedrijven met minder dan 10 werknemers onder voorwaarden niet meer verplicht
  • toets van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor bedrijven met minder dan 26 werknemers onder voorwaarden minder zwaar