Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/236 SZW d.d. 19 februari 2001)

Per 1 januari 2001 zal ook de non-profitsector gebruik kunnen maken van fiscale voordelen bij investeringen in apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren. Tot nu konden alleen ondernemers in de profitsector hiervan gebruik maken. Op grond van de Farbo-regeling kunnen ondernemers zelf bepalen in welk jaar en in welk tempo zij investeringskosten afschrijven van bedrijfsmiddelen die op de Arbo-lijst staan. Omdat instellingen in de non-profitsector over het algemeen geen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen, is afschrijving niet mogelijk. Daarom wordt vanaf volgend jaar de non-profitinstellingen een vergelijkbaar financieel voordeel geboden in de vorm van een afdrachtvermindering van loonbelasting en premie voor de volksverzekering. De nieuwe Farbo-regeling is door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met staatssecretaris Bos van Financiën vastgesteld.

De bedrijfsmiddelen waarvoor de Farbo-regeling geldt staan op de Arbo-lijst. De lijst is gepubliceerd in de Staatscourant nr. 247 van 20 december 2000. Deze lijst wordt, na raadpleging van het bedrijfsleven, in principe jaarlijks aangepast. Voor 2001 is de lijst uitgebreid met bedrijfsmiddelen die vooral in de non-profitsector kunnen worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarbij is vooral gelet op bedrijfsmiddelen die nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn kunnen verminderen. Ook moeten het innovatieve bedrijfsmiddelen zijn. De bedrijfsmiddelen op de Arbo-lijst zijn ingedeeld in drie categorieën: investeringen ter voorkoming of vermindering van lawaai, fysieke belasting en blootstelling aan stoffen.

Een brochure waarin de Farbo-regeling wordt toegelicht en waarin de Arbo-lijst is opgenomen kan worden geraadpleegd en besteld op de internetsite van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Daar kunnen ook de benodigde meldingsformulieren worden besteld.

De brochure is eveneens te verkrijgen bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon: 0800 – 9051.