Arboconvenanten: sectorinformatie verfindustrie

0

Alle bedrijven in de verf- en drukinktindustrie beschikken sinds kort over het Onderzoeksrapport “Stand der Techniek”. Dit rapport bevat tal van maatregelen die kunnen helpen de

blootstelling van werknemers aan oplosmiddelen omlaag te brengen.

Van alle bedrijven wordt verwacht dat ze aan de slag gaan. Immers, de belangrijkste convenantsdoelstelling is om aan het einde van de looptijd, mei 2005, een maximale blootstelling van kleiner dan de helft van de gezamenlijke maximale concentraties (grenswaardes) te kunnen afspreken. Nu al gaat het convenant uit van een blootstelling aan oplosmiddelen onder de 75% van de gezamenlijke grenswaardes.