Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/027 SZW d.d. 12 maart 2002)

De sector thuiszorg heeft een prijs gewonnen voor de beste initiatieven bij de uitvoering van arboconvenanten. Volgens de jury viel het arboconvenant thuiszorg op door een brede en praktische aanpak.

De prijs, een bronzen beeldje van kunstenaar Ad Haring, werd uitgereikt aan de commissie die het arboconvenant thuiszorg begeleidt. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties uit de thuiszorg, vakbonden en de overheid. Andere kanshebbers voor de prijs waren de kinderopvang en peuterspeelzalen en de papier- en kartonindustrie.

De jury prees de uitvoering van de praktijkregels uit het convenant thuiszorg en de informatie op internet over vermindering van lichamelijke belasting zoals tillen. Zij waren vooral onder de indruk van de videofilm waarin het werken met tilliften wordt uitgelegd aan thuiszorgmedewerkers en cliënten. De partijen van het convenant ondersteunen het gebruik van tilliften financieel.

Sinds 1999 maken werkgeversorganisaties, vakbonden en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken in arboconvenanten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het ziekteverzuim en de WAO-instroom terug te dringen. De thuiszorg sloot als eerst branche een arboconvenant in maart 1999. Inmiddels zijn 22 arboconvenanten gesloten voor in totaal twee miljoen werknemers. De bedoeling is dat de komende jaren nog eens ongeveer 40 convenanten worden gesloten.

De eenmalige prijs is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. De uitreiking vond plaats op het congres ‘Rondom Arbo’. Tijdens dit congres spraken vertegenwoordigers van de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden over de toekomst van arboconvenanten. Ook werd een tussenbalans opgemaakt over de lopende convenanten.

Tijdens het congres werd ook het boek ‘Waarborg voor beter werk’ gepresenteerd met 14 ‘best-practices’ uit de convenanten die al zijn afgesloten. In het boek staan praktijkvoorbeelden over het terugdringen van de risico’s van tillen, RSI, werkdruk, schadelijk geluid en gevaarlijke stoffen.