Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/038 SZW d.d. 2 april 2002)

De sociale werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven) hebben zich in een arboconvenant ten doel gesteld om het ziekteverzuim in deze sector de komende vier jaar met 20 procent terug te dringen. Als deze doelstelling wordt gehaald, levert dat de sector een besparing van 22,6 miljoen euro op. Om dit te bereiken wordt de lichamelijke belasting en de werkdruk binnen de sector teruggebracht.

Ook wil de branche het arbeidsomstandighedenbeleid en het ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid op een hoger niveau brengen.

Dit blijkt uit het arboconvenant voor de sociale werkvoorziening dat vandaag is ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW), de ABVAKABO FNV en de CFO CNV-bond.

In totaal wordt 2,71 miljoen euro in het convenant geïnvesteerd. De helft hiervan is opgebracht door de sociale partners; de andere helft betaalt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de sociale werkvoorziening zijn ongeveer 100.000 mensen werkzaam. Voor het grootste deel zijn dit mensen die door een geestelijke of lichamelijke handicap niet kunnen werken op de reguliere arbeidsmarkt. Ook de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie binnen de SW-bedrijven vallen onder het convenant.

Het convenant heeft een looptijd van vier jaar. Met het ontwerpen, ter beschikking stellen en stimuleren van het gebruik van een aantal hulpmiddelen wil de branche de individuele SW-bedrijven ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun arbeidsomstandighedenbeleid.

Zo wordt een ‘arbothermometer’ gemaakt. Met behulp van deze vragenlijst kan het SW-bedrijf nog beter nagaan welk werk het beste aansluit bij de beperkingen van een individuele medewerker.

Ook wordt een ‘catalogus’ ontwikkeld met methodes om de lichamelijke belasting en werkdruk te verminderen. Verder is een handboek ziekteverzuim ontwikkeld, waarin onder andere goede voorbeelden uit de praktijk zijn opgenomen over de aanpak van ziekteverzuim.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW), de ABVAKABO FNV en de CFO CNV-bond.

Meer informatie is te verkrijgen bij:ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sabine Jimkes (070-333 4967) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Maarten van Berckel (070-3738418) Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW), Paul van Rooijen (06-53379214) ABVAKABO FNV, Janke Smit (06-51218410) CFO CNV-bond, Herman van der Wind (06-51244029)