Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/145 SZW d.d. 7 november 2002)

Ieder jaar lopen door schadelijk geluid tientallen orkestmusici ernstige gehoorschade op en worden daardoor arbeidsongeschikt. Het arboconvenant orkesten dat overheid en sociale partners vandaag sluiten beoogt de blootstelling aan schadelijk geluid door orkestmusici terug te dringen met een flink aantal maatregelen. Er komt onder meer een website zodat iedereen zich snel op de hoogte kan stellen van alle beschikbare kennis en informatie over gehoorschadepreventie. Ook wordt een nieuw type gehoorbeschermers ontwikkeld en gaan de orkesten plannen van aanpak op stellen om schadelijk geluid terug te dringen.

Directeur-generaal Rob Kuipers zei daarover:

Ik ben blij dat u er bent. Nog niet zo lang geleden hebben we elkaar ontmoet in een bredere setting bij de ondertekening van het arboconvenant podiumkunsten. Dat u nu al weer klaar staat om een aanvullend convenant te ondertekenen illustreert uw grote motivatie om te zorgen voor een gezonde werkomgeving. Destijds ging het om onderwerpen als werkdruk, fysieke belasting en vroegtijdige reïntegratie. Nu gaat het om de gevolgen van schadelijk geluid.

Ik moet u bekennen dat er al snel een wat lacherige sfeer ontstaat als je schadelijk geluid en symfonieorkesten met elkaar in verband brengt. Gelukkig hebt u duidelijkheid gecreëerd toen u zichzelf meldde voor het sluiten van een arboconvenant schadelijk geluid.

Enkele feiten: als mensen 10 jaar lang gemiddeld per jaar aan 90 decibel bloot staan heeft dat bij 10% van die mensen ernstige gehoorschade tot gevolg. Dat wil zeggen dat zij in een gezelschap onvoldoende horen om een normaal gesprek te kunnen voeren.

Feit is ook dat een flink aantal orkestmusici blootstaat aan een gemiddelde jaarlijkse blootstelling van 85 tot 88 decibel. De gevolgen laten zich raden: inderdaad, ieder jaar lopen tientallen orkestleden ernstige gehoorschade op en worden daardoor arbeidsongeschikt.

Ik ben blij dat u de strijd aanbindt tegen schadelijk geluid.

Wat gaat u doen? U gaat ervoor zorgen dat de meest belaste groepen instrumentalisten minder aan schadelijk geluid worden blootgesteld. U wilt een daling van de gemiddelde jaarblootstelling met 5 decibel. Bovendien wilt u halvering van het totale aantal mensen dat aan schadelijk geluid bloot staat.

Het klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. U kunt natuurlijk niet verzoeken om voortaan maar wat zachter te spelen.

Toch bent u er in geslaagd een pakket aan maatregelen op te stellen waar muziek in zit.

Belangrijk is in de eerste plaats dat iedereen goed doordrongen is van de gevaren van schadelijk geluid. Niet alleen de orkestleden en de orkestleiding, maar ook conservatoria, dirigenten, freelancers, podia etc. De gevaren van geluidsschade moeten als het ware tussen de oren gaan zitten.

Om dat te bereiken laat u een communicatieplan opstellen, dat alle betrokkenen wakker gaat schudden. Want schadelijk geluid is sluipend gevaar. Erkenning en herkenning van die gevaren om vervolgens maatregelen te treffen. Dat is de kern van het communicatieplan.

Het convenant biedt daarvoor een flink aantal instrumenten.

Ik noem er een paar.

Er komt een website zodat iedereen zich snel op de hoogte kan stellen van alle beschikbare kennis en informatie over gehoorschadepreventie. Daarmee kan men dan direct aan de slag.

Want op diezelfde website treft men een virtuele gereedschapskist aan met daarin alle middelen en maatregelen waarmee het risico op gehoorschade kan worden verminderd. Ik noem de mogelijkheid om de afstand tussen musici of instrumentgroepen te vergroten, het gebruik van gehoorbeschermers etc.

De website biedt nog meer. Een kennisbank en ook een zogenaamde ‘personal assistent’. Deze assistent helpt iedere musicus, die zich via een eigen unieke inlognaam en code heeft voorgesteld, zelf een diagnose te stellen van zijn risico op gehoorschade. Via een link naar de gereedschapskist kan hij vervolgens meteen in actie komen.

U treft ook andere maatregelen. De ontwikkeling van een nieuw type gehoorbeschermers bijvoorbeeld en u gaat eens goed kijken naar de akoestische – en inrichtingseisen voor de podia en repetitieruimten, zodat daarmee bij verbouw en nieuwbouw rekening kan worden gehouden. En dan spreek ik nog niet eens over de plannen van aanpak die de orkesten zullen opstellen en de ontwikkeling van de specifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Kortom te veel om op te noemen.

U gaat aan de slag. U staat voor een lastige opgave. Toch heb ik veel vertrouwen in de afloop. Uw motivatie en dit convenant staan daarvoor garant. Ik aarzel dan ook niet om bijna 188.000 euro beschikbaar te stellen.

Ik wens u veel succes.