Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/058 SZW d.d. 15 mei 2002)

Mensen die werkzaam zijn in de podiumkunsten, zoals artiesten en technici, mogen voortaan maximaal 25 kilo met de hand tillen. Daarnaast is afgesproken dat de blootstelling aan electronisch versterkt geluid zoveel mogelijk tot 80 decibel moet worden teruggebracht. Waar dat niet lukt, moeten medewerkers gehoorbeschermers dragen. Ook gaan de verschillende deelbranches binnen de podiumkunsten samenwerken om de kennis over de arbeidsomstandigheden in de sector te vergroten.

Dit staat in het arboconvenant voor de podiumkunsten dat is ondertekend door de heer Schrama, directeur arbozorg en verzuimbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en door de heer Asscher, directeur sector Kunsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en vertegenwoordigers van de sociale partners in de branche.

Centraal in het convenant staat de aanpak van de arbeidsrisico’s lichamelijke belasting, electronisch versterkt geluid, werkdruk en reïntegratie van zieke werknemers.

In totaal wordt ruim 1,2 miljoen euro in het convenant geïnvesteerd. De helft hiervan, ruim 600.000 euro, is opgebracht door de sociale partners en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de andere helft.

In de branche voor de podiumkunsten werken ongeveer 15.000 mensen. Het gaat niet alleen om artiesten, maar ook om de medewerkers achter de schermen.Het convenant heeft een looptijd van vier jaar.

De tilnorm van 25 kilo moet ertoe bijdragen dat het aantal mensen met klachten aan schouders, rug en armen gedurende de convenantsperiode met 10 procent afneemt.
In de loop van de convenantsperiode wordt de tilnorm verder aangescherpt voor specifieke situaties waarin mensen moeten tillen, zoals het tillen van decorstukken. Voor dansers en acrobaten wordt een uitzondering gemaakt, omdat zij tijdens optredens hun partners vaak optillen.

Ook worden theaters en podia door bezoekende gezelschappen voortaan geïnformeerd over bijvoorbeeld de omvang en het gewicht van het decor, zodat voor hulpmiddelen bij het tillen gezorgd kan worden. Bezoekende gezelschappen kunnen dit vooraf schriftelijk aangeven in de al verplichte ‘risico-inventarisatie en evaluatie’.

Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt om de blootstelling aan elektronisch versterkt geluid zoveel mogelijk terug te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door bij poppodia de bar te verplaatsen, waardoor minder medewerkers aan het geluid worden blootgesteld, of door de richting van de luidsprekers te veranderen. Waar dit niet mogelijk is, moeten medewerkers gehoorbeschermers dragen.

In een apart convenant worden nog afspraken gemaakt om de risico’s van niet elektronisch versterkt geluid (zoals bij symfonie-orkesten) te beperken.

De zestien verschillende deelbranches binnen de podiumkunsten werken samen in de Stichting Arbopodium. Deze stichting moet zich gaan ontwikkelen tot een expertisecentrum, waar kennis en informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden voor deze sector verzameld en verspreid wordt.

Op 15 mei jongstleden is de website van de Stichting Arbopodium (www.arbopodium.nl) van start gegaan.

—————————————————————
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Stichting Arbopodium, het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten (CNO), de CNV-Kunstenbond, De Nationale Reisopera, De Nederlandse Opera, het Directie Overleg Dans (DOD), FNV Kunsten, Informatie en Media (FNV KIEM), de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB), Opera Zuid, de Vereniging van Actuele Muziek Podia (VAMP), de Vereniging van Jazz- en Improvisatiemuziek Podia (VIP), de Vereniging Nederlandse Muziekensembles (VNME), de Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP), de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen (VNT), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD), de Vereniging van Vlakke Vloer Theaters (VVT), de Vereniging van Vrije Theater Producenten (VVTP).