Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/146 SZW d.d. 7 november 2002)

De groep orkestleden die wordt blootgesteld aan schadelijk geluid (meer dan 80 decibel) moet de komende drie jaar met de helft afnemen. Daarnaast moet de blootstelling aan geluid met gemiddeld 5 decibel afnemen. Ook worden musici beter voorgelicht over de risico’s van schadelijk geluid in orkesten: over drie jaar moet 90 procent van de musici op de hoogte zijn.

Dit staat in het arboconvenant voor de orkesten dat is ondertekend door vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten, FNV Kiem en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Er wordt 377.000 euro in de uitvoering van het convenant geïnvesteerd. De sociale partners betalen de helft; het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt de andere helft bij. In de sector werken ongeveer 1.500 mensen, verspreid over 14 orkesten. Het convenant eindigt in 2006. De orkesten vallen ook onder het bredere arboconvenant voor de podiumkunsten. Met de orkesten is daarnaast een apart convenant over de risico’s van onversterkt geluid gesloten. Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan gehoorschade tot gevolg hebben. Bij musici kan dit leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Om de blootstelling aan schadelijk geluid te verminderen wordt een lijst met minimumeisen opgesteld waar bij nieuwbouw en verbouwingen van podia rekening mee moet worden gehouden. In de lijst worden bijvoorbeeld eisen aan de akoestiek en de beschikbare ruimte per musicus opgenomen. Verder leggen de orkesten in een eigen plan vast hoe ze de doelstellingen van het convenant gaan verwezenlijken. Bijvoorbeeld door de verschillende instrumentgroepen vaker apart te laten repeteren, door de podiumopstellingen te wijzigen of door met name bij repetities geluidsschermen te plaatsen.

Verder wordt in het kader van het convenant geïnvesteerd in onderzoek naar gehoorbeschermers die in een orkest gebruikt kunnen worden. De huidige gehoorbeschermers dempen harde tonen, maar vervormen het geluid ook enigszins. Hierdoor zijn ze voor orkestleden niet goed bruikbaar.

Om musici bewuster te maken van het gevaar van schadelijk geluid, wordt een website gemaakt, waarop ze hun persoonlijke risico op gehoorschade kunnen berekenen. De orkestleden voeren onder meer gegevens in over hun instrument en hun plaats in het orkest en de computer berekent vervolgens het risico. Musici kunnen hun ‘score’ vergelijken met mensen die hetzelfde instrument spelen. Op dezelfde website staat informatie over mogelijke maatregelen tegen schadelijk geluid en de laatste stand van zaken in het onderzoek naar gehoorbeschermers. Daarnaast wordt voorlichtingsmateriaal verspreid onder dirigenten, musici en op conservatoria.

———————————————-

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Contactorgaan van Nederlandse Orkesten, FNV Kiem en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.